Tulosohjausasiakirjat


Suunnitelmat

 • Ministeriöiden ja viraston väliset tulossopimukset
  Tulossopimus on viraston ja ministeriöiden välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

 • Valtion talousarvioesitykset 


  Seurantatiedot


 • Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat
     2017, 2016, 2015

 • Henkilöstötilinpäätökset
     2017, 2016, 2015

 • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta 
      2016, 2015, 2014


 • Muut suunnittelun asiakirjat

  Suunnitelmat

  Toiminta- ja taloussuunnitelma on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöä vahvisteta ministeriössä.

 • Toiminta- ja taloussuunnitelmat
        TTS 2015-2018TTS 2014-2017TTS 2013-2016
 •  

  Talousarvioehdotus on viraston oma ehdotus, eikä sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.


 • Talousarvioehdotukset
        TAE 2016, TAE 2015, TAE 2014


 • Arvioinnit ja selvitykset

 • Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
        VTV:n sivuilla


  Muiden virastojen asiakirjoihin voit tutustua NETRAssa.
 • Päivitetty 10.4.2018