Hissit

Kuva hissikuilusta

Suomessa on noin 60 000 hissiä ja niillä tehdään yli viisi miljardia matkaa vuodessa.

Kuka vastaa hissin turvallisuudesta?

Käytössä olevan hissin turvallisuudesta vastaa viime kädessä hissin haltija. Hissin haltijalla tarkoitetaan rakennuksen omistajaa ja haltijaa, joita edustavat asunto-osakeyhtiöissä tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Haltijan tulee huolehtia mm. hissin huoltamisesta, korjaamisesta, tarkastamisesta ja hissistä pelastamisesta.

 

Hissihuoltoliikkeen tulee puolestaan huoltaa hissiä asianmukaisesti, noudattaen huolto-ohjelmaa. Huoltoliike on vastuussa siitä, että hissi on säädösten edellyttämässä kunnossa huoltojen ja korjausten jälkeen. Määräaikaistarkastuksia hisseille tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset.

 

Uuden hissin turvallisuudesta vastaa hissin toimittaja. Hissi saatetaan markkinoille hissidirektiivissä säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja hissin tulee täyttää hissidirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Tukes kehittää ja valvoo hissiturvallisuutta

Tukes toimii hissiturvallisuuslain (1134/2016) mukaisena valvontaviranomaisena. Hissiturvallisuuslaissa säädetään mm. hissin huoltamisesta, korjaamisesta, muutostöistä, tarkastamisesta ja hissialan töistä. Hissiturvallisuuslailla pannaan täytäntöön myös hissidirektiivi (2014/33/EU), jossa säädetään uusista hisseistä ja annetaan velvoitteita hissin toimittajille. Tukes toimii hissidirektiivin mukaisena markkinavalvontaviranomaisena Suomessa.

 

Tukes valvoo hissien toimittajien, hissihuoltoliikkeiden ja hissejä tarkastavien valtuutettujen tarkastuslaitosten toimintaa. Tukes laatii hissiturvallisuuteen liittyviä ohjeita, on mukana säädösten kehittämisessä ja järjestää hissiturvallisuustutkintoja.

 

Henkilöhissien lisäksi Tukes valvoo joidenkin konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitteiden käytön aikaisten asioiden turvallisuutta. Sellaisia laitteita ovat liukuportaat, liukukäytävät ja konekäyttöiset nosto-ovet.

Päivitetty 10.8.2017