Räjähteet ja ilotulitteet

Kuva ilotulitteesta

Räjähteellä tarkoitetaan räjähdysainetta sellaisenaan ja räjähdysainetta sisältävää esinettä tai välinettä. Näitä ovat esimerkiksi louhintaräjähteet sytytysvälineineen, ruuti sekä sotilaallisiin tarkoituksiin valmistetut ampumatarvikkeet.


Ilotulite on viihdekäyttöön tuotettu pyrotekninen väline. Suomeen tuotavat ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa.Tukes huolehtii ilotulitteiden ja räjähteiden markkinavalvonnasta, toimii viranomaisena vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä ja maahantuonnissa sekä hyväksyy räjähteiden siirtotodistukset kansallisesti ja EU-maiden välillä.

 

Ohjeita turvalliseen ilotulittamiseen


Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin

Tiedotteita

Lisää tiedotteita
Päivitetty 12.3.2018