Kuljetus ja maahantuonti

Räjähdettä kuljetetaan elinkaarensa aikana useaan otteeseen. Valmiin räjähteen kuljettamisesta suurin osa sijoittuu yleiselle tielle. Silloin kuljetusta säännellään vaarallisten aineiden kuljetusta koskevilla säädöksillä:

 

• Räjähteitä kuljettavalla toiminnanharjoittajalla tulee olla vaarallisten aineiden kuljetuksien erityisvaatimukset hallitseva vastuuhenkilö, ns. turvallisuusneuvonantaja
• Ajoneuvon kuljettajalla tulee pääsääntöisesti olla vaarallisten aineiden kuljetuksiin oikeuttava ajokortin lisäys, ns. ADR-ajolupa
• Ajoneuvon tulee olla katsastuksessa todettu teknisesti sopivaksi räjähteiden kuljetukseen
• Ajoneuvossa tulee olla räjähdesisällöstä kertovat varoitusmerkit: oranssikilpi ja vaaratunnuslipuke
• Kuljetuksen mukana on oltava räjähdekuorman rahtikirja ja kuorman mukainen kirjallinen turvallisuusohje
• Räjähteiden pakkauksien tulee olla tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä ja niissä pitää olla vaarallisen sisällön tunnistamiseen tarvittavat varoitusmerkinnät

 

ETA-alueen ulkopuolelta tuotavat ilotulitteet ja räjähteet tarvitsevat maahantuontiluvan. Luvan saamisen edellytyksenä on selvitys alkuperämaasta, laadusta, määrästä, vaarallisuusluokasta ja varastoinnin järjestelyistä. Kuljetusta ja maahantuontia valvovat tulli ja poliisi.

 

Päivitetty 14.2.2012