Vaarallisuusluokitus


Räjähteille ja ilotulitteille on tehtävä vaarallisuusluokitus ennen kuin niitä voidaan kuljettaa. Vaarallisuusluokka tarkoittaa räjähteestä tai ilotulitteesta onnettomuustapauksessa aiheutuvan vaaran suuruutta ja luonnetta. Vaarallisuusluokitus tehdään kuljetuksen lähtökohdista räjähdysaineelle tai räjähdysainetta sisältävälle esineelle siinä muodossa pakattuna kuin sitä on tarkoitus kuljettaa.


Ilotulitteelle vaarallisuusluokitus voidaan vaihtoehtoisesti tehdä pakkaamattomalle tuotteelle sen tuotetyypin, sen sisältämien pyroteknisten aineiden ja tulitteen mittojen perusteella.


Määritettyä vaarallisuusluokkaa käytetään myös valmistuksen ja varastoinnin edellyttämien turvallisuustoimenpiteiden kuten varoetäisyyksien määrittelemiseen.

 

Päivitetty 27.10.2011