Varastointi, luovutus ja siirto

Räjähteiden siirrossa louhintaräjähteen hallinta siirtyy räjähdealan yritykseltä toiselle, esim. räjähdetehtaalta panostajalle. Räjähdealan yritysten tulee olla Tukesiin rekisteröityneitä, jolloin yritys saa Tukesilta määräaikaisen luvan - siirtotodistuksen - louhintaräjähteiden hankkimista varten.


Ilotulite varastoidaan yleensä aluksi valmistajan, maahantuojan tai kauppiaan varastoon. Ilotulitteiden vähittäismyyntipisteet ovat tilapäisiä. Bulkkimaisten louhintaräjähteiden osalta varsinaista varastointia ei tapahdu, sillä kyse on emulsioräjähteen ei-räjähtävien lähtöaineiden teollisuuskemikaalisäädösten mukaisesta varastoinnista. Tuotteen vaarallisuusluokitus vaikuttaa varastointijärjestelyihin, kuten suojaetäisyyksiin.


Asianmukaisesti hallinnassa olevia ilotulitteita ja räjähteitä voidaan luovuttaa fyysisesti toiselle yritykselle tai henkilölle, jos näillä on oikeus kyseisen tuotteen hankintaan ja hallussapitoon. Räjähteen omistaja ja haltija vastaavat ilotulitteen tai räjähteen varastoinnista. Varastointia varten haetaan lupa Tukesilta.Päivitetty 27.10.2011