Jalometallituotteita, kelloja ja rihkamakoruja koskevia säädöksiä

 

Jalometallituotteita koskevat myös muut kuin jalometallituotesäädökset. Kemikaalilaki ja REACH-asetus asettavat vaatimuksia kelloille ja koruille.

 

REACH-asetuksen liite XVII rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä. Tämä asetus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille tai käyttävät sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Asetuksen säännökset perustuvat ennalta varautumisen periaatteeseen. Kemikaalineuvonnasta löytyy paljon lisätietoa aiheesta.

 

Paristokäyttöinen kello on myös sähkö- ja elektroniikkalaite, jota koskevat RoHS-direktiivin vaatimukset. Lisätietoa RoHS-direktiivistä löydät Tukesin sivuilta kohdasta Sähkö ja hissit. Sekä laitteita että paristoja koskee tuottajavastuu, joka tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan. Lisätietoa ja ohjeita tuottajavastuuseen liittyen saa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

 

Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan sellaisiin kuluttajille tarkoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin, joiden turvallisuudesta ei ole erikseen säädetty muussa lainsäädännössä. Lisätietoa löydät Tukesin sivuilta kohdasta Kuluttajaturvallisuus.

 

 

Muualla verkossa


Tietoa yrittäjille

Päivitetty 31.3.2016