Maksut

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1.1.2016 alkaen (1579/2015)

 

Alla kaivosasioita koskeva hinnasto. Ennen 2016 vireille tulleet hakemukset käsitellään kulloinkin voimassa olleen maksuasetuksen/maksutaulukon mukaisesti.

 

Alla olevien hintojen lisäksi peritään mahdolliset kuulutus- ja ilmoituskulut sekä käsittelymaksu.

 

HUOM! Pinta-alaperusteisista malminetsintäluvista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen rekisteriin kirjaamisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään 20 % suoritteen perusmaksusta.

 

KAIVOKSET Perusmaksu, € Lisämaksu, €/tunti
Varauspäätökset    
Varauspäätös, pinta-ala < 100 km2 1 200 95
Varauspäätös, pinta-ala ≥100 km2 2 200 95
Varauspäätöksen raukeaminen 500  
     
Malminetsintä    
Malminetsintälupa    
Malminetsintälupa, < 1000 ha 3 000 95
Malminetsintälupa, 1001–2000 ha 6 000 95
Malminetsintälupa, 2001–4000 ha 8 000 95
Malminetsintälupa, > 4000 ha 10 000 95
Malminetsintäluvan voimassolon jatkaminen 3 000 95
Malminetsintäluvan raukeaminen 1 500  
Malminetsintäluvan muuttaminen    
Pieni muutos 750  
Olennainen muutos 2 000  
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) 1 000 95
     
Kullanhuuhdonta    
Kullanhuuhdontalupa 700  
Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen 550  
Kullanhuuhdontaluvan muuttaminen 300  
Kullanhuuhdontaluvan raukeaminen 300  
     
Kaivostoiminta    
Kaivoslupa 6 000 95
Kaivosluvan määräysten tarkistaminen 3 000 95
Kaivosluvan määräysten tarkistaminen, kullanhuuhdonta 500 95
Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen 3 000 95
Kaivostoiminnan lopettaminen 6 000 95
Kaivostoiminnan lopettaminen, kullanhuuhdonta 500 95
Metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen 1 000 95
Muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen 1 000 95
Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskeva päätös (erillinen päätös) 1 000 95
Vakuuden asettaminen sekä yksityisten ja yleisten etujen kannalta tarpeellisten määräysten antaminen kaivospiirille 475 95
     
Luvan siirto tai panttaus, muut päätökset    
Luvan siirto (pl. kullanhuuhdonta) 1 500 95
Kullanhuuhdontaluvan siirto tai kaivospiirin siirto, jossa harjoitetaan pelkästään kullanhuuhdontaa 495 95
Luvan/lupien panttaus 500 95
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen (hallintopakko) 500 95
Muu päätös 495 95
Päivitetty 17.2.2016