Varaus

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varausilmoitus). Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty kaivoslaissa (621/2011) säädetyllä tavalla (44 §) eikä varauksen hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.


Etuoikeuden voimassaolo päättyy, kun kaivosviranomaisen varausilmoituksen johdosta tekemä päätös (varauspäätös) raukeaa tai se peruutetaan.


Varaus ei oikeuta malminetsintään. Varaus tuottaa etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle.

 

Päivitetty 21.8.2012