Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma 2014 -2020


Suomeen tehtiin vuonna 2006 ensimmäinen kansallinen kemikaaliohjelma. Sitä ajantasaistettiin vuonna 2012, jolloin suositeltiin, että ohjelmalle laadittaisiin oma viestintäsuunnitelmansa.

 

Viestintäsuunnitelma laadittiin vuonna 2013 laajana viranomaisyhteistyönä Tukesin vetovastuulla.

 

Suunnitelman tekemiseen osallistuivat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Aluehallintovirasto.

 

Suunnitelma ulottuu vuoteen 2020, mutta sen tavoitteita ja sisältöä päivitetään vuosittain.

 

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma 2014-2020 (pdf)

 

Päivitetty 23.12.2013