Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoituksen tekee yritys, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa. Tämä voi olla kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu toimija.

 

Kemikaali-ilmoitus vastaa tiedoiltaan pääosin käyttöturvallisuustiedotetta. Pakollista lomakepohjaa ei ole. Sivuillamme on lomakemalli, jota voi käyttää sekä kemikaalitietojen ilmoittamiseen että käyttöturvallisuustiedotteena.

 

Kemikaali-ilmoitus tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Kemikaali-ilmoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: tuoterekisteri@tukes.fi

 

Kemikaali-ilmoitukset tallennetaan kemikaalituoterekisteriin, jota käyttävät Myrkytystietokeskus ja eri viranomaiset. Rekisteristä on myös julkinen versio, jossa näkyvät perustiedot kustakin kemikaalista.

Päivitetty 20.3.2018