Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoituksen tekee yritys, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa. Tämä voi olla kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu toimija.

 

Kemikaali-ilmoitus vastaa tiedoiltaan pääosin käyttöturvallisuustiedotetta. Pakollista lomakepohjaa ei ole. Sivuillamme on lomakemalli, jota voi käyttää sekä kemikaalitietojen ilmoittamiseen että käyttöturvallisuustiedotteena.

 

Kemikaali-ilmoitus tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Se voi olla paperi- tai tiedostomuodossa. Kemikaali-ilmoitukset lähetetään osoitteeseen:

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kemikaalituoterekisteri
Kalevantie 2
33100 Tampere

tai sähköpostitse osoitteeseen: tuoterekisteri@tukes.fi

 

Kemikaali-ilmoitukset tallennetaan kemikaalituoterekisteriin, jota käyttävät Myrkytystietokeskus ja eri viranomaiset. Rekisteristä on myös julkinen versio, jossa näkyvät perustiedot kustakin kemikaalista.

 

Päivitetty 16.9.2016