Nanoturvallisuusseminaari

"Nanomaterial research for innovation and regulatory needs"
29.3.2017,
Scandic Park Hotel, Helsinki  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää veloituksettoman koko päivän seminaarin nanomateriaalien turvallisuudesta. Seminaarissa esitellään EU:n äsken päättyneen NANoREG-tutkimushankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä, sekä nanomateriaalien säätelyn nykytilanne ja päivitystarpeet erityisesti REACH-asetuksen suhteen. Seminaari on suunnattu teollisuudelle, viranomaisille ja tutkijoille.

 

Vuosina 2013 - 2017 meneillään ollut EU:n NANoREG-hanke ”A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials”  on EU:n 7. puiteohjelman projekti, jonka lähtökohtana ovat olleet viranomaisten kysymykset ja tarpeet koskien nanomateriaalien turvallisuutta (http://www.nanoreg.eu). Tavoitteena on ollut luoda nanomateriaaleille riskinhallintakeinoja viranomaisten, teollisuuden ja tutkijoiden yhteistyönä. Vastauksia saatiin projektissa tehtyyn tutkimukseen perustuen.

 

Projektissa tuotettiin "kehys" (framework) ja ”työkalupakki” (toolbox) nanomateriaalien riskinarviointiin ja testaukseen, erityisesti EU:n REACH-asetuksen näkökulmasta. Yksi hankkeen keskeinen teema on ollut turvallisuustutkimusten integrointi tuotekehitysvaiheeseen (Safe by design -konsepti).  

 

Tukes on ollut konsortiossa partnerina ja toiminut myös Suomen koordinaattorina. Puhujina seminaarissa ovat mm. NANoREG-konsortion koordinaattori Tom van Teunenbroek, suomalaiset konsortiopartnerit (Työterveyslaitos, Stora Enso, UPM) ja Euroopan kemikaalivirasto. Ohjelmassa on myös lyhyitä kommenttipuheenvuoroja teollisuuden edustajilta, viranomaisilta ja tutkijoilta.

 

Seminaarin kielenä on englanti. Seminaari on ilmainen ja sisältää ohjelmassa mainitut lounaan ja kahvit. Paikkana on Scandic Park-hotelli, Mannerheimintie 46, Helsinki.

 

Lisätietoja antaa Elina Ekokoski, elina.ekokoski@tukes.fi, p. 029 5052 009

Nanoreg-logo