Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennus- ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Tukes valvoo hyväksyttyjen liikkeiden toimintaa.

 

Hyväksytyllä liikkeellä on oltava pätevä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön pätevyyskokeita järjestää Lämmitysenergia Yhdistys ry, joka myös myöntää vastuuhenkilön pätevyystodistuksen pätevyyskokeen ja vaaditun koulutuksen sekä työkokemuksen perusteella. Lisätietoja www.ley.fi.

 

Toiminnanharjoittajan on haettava hyväksyntä Tukesilta ennen toiminnan aloittamista. Hakemus lähetetään Tukesille. Kun edellytykset täyttyvät,  Tukes antaa hyväksymispäätöksen ja rekisteröi toiminnanharjoittajan hyväksyttyjen liikkeiden rekisteriin.  Hyväksyttyjen liikkeiden pätevyysluokat ja -alueet.

 

Hyväksytyn liikkeen tulee antaa tekemästään huolto- ja tarkastustehtävistä vastuuhenkilön allekirjoittama todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että työ on tehty vaatimustenmukaisesti sekä mitä toimenpidettä se koskee. 

 

Ilman hyväksyttyä liikettä saa tehdä vain 1) kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen huoltotöitä, jotka on laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan kuuluvat käyttäjälle 2) nestekaasun pienasennuksia, joissa nestekaasu johdetaan käyttölaitteelle letkulla 3) maakaasun pienasennukset, joissa käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.

 

Hyväksyttyjä liikkeitä koskeva asetus muuttui 1.1.2013. Toiminnanharjoittajien, jotka Tukes on rekisteröinyt ennen 31.12.2012 tulee tehdä toiminnastaan jatkoilmoitus Tukesille 31.12.2013 mennessä. Kts. tiedote.