Kemikaali- ja räjähdelaitokset

 

Tukesin antamilla luvilla ja määräaikaistarkastuksilla on tarkoituksena omalta osaltaan varmistaa, että laitoksesta ei aiheudu vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Lupia myönnettäessä selvitetään laitoksen sijoituksen, käytön ja muutosten vaarat sekä varmistutaan, että laitoksen lopettaessa toimintansa, se ei aiheuta tulevaisuudessakaan vaaraa.

 

Päivitetty 29.2.2016