Hyödyllisiä linkkejä kemikaalilaitoksille

Kemikaaliturvallisuussäädökset

 

  • Seveso III -direktiivi (2012/18/EU)
  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
  • Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
  • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)
  • Lainsäädäntötulkintoja

 

Tukes-ohjeet

 

Tukes-oppaat

 

Lomakkeet

 

Kemikaalitietoa

 

ATEX ja sähkö

 

Painelaitteet

 

Maankäyttö ja laitoksen sijoittaminen

 

Onnettomuustietoja

 

Tukes-julkaisut

 

Muuta

 

Luentoja

Päivitetty 31.1.2017