Maakaasu

Kuva maakaasuputkesta

Suomen maakaasuverkosto koostuu siirto-, jakelu- ja käyttöputkistoista sekä maakaasun tankkausasemista. Lisäksi maakaasua varastoidaan kahdessa kohteessa.


Korkeapaineisen siirtoputkiston pituus on noin 1200 km ja muovista jakeluputkistoa on noin 1700 km. Maakaasua käytetään pääasiassa teollisuudessa sekä voimalaitoksissa lämmön ja sähkön tuotantoon.


Maakaasuun palavana kaasuna liittyvät riskitekijöinä räjähdykset, tulipalot, häkämyrkytysvaara sekä erilaiset vuototilanteet.


Maakaasun siirto, jakelu ja käyttö on ollut säännösten piirissä koko käyttöhistorian ajan. Valvontaviranomaisena toimii Tukes. Maakaasun käyttöturvallisuus on ollut hyvä ja vaurio- ja onnettomuustapahtumat on saatu pidettyä alhaisella tasolla.

 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 14.11.2017