Nestekaasulaitteet

Kuva kaasulaitteesta
Tukes valvoo nestekaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta ja opastaa kuluttajia niiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Nestekaasun käyttö on turvallista, kun laitteet on muistettu huoltaa ja niitä käytetään oikein.

 

Uusi EU:n kaasulaiteasetus (2016/426/EU) tulee sovellettavaksi 21.4.2018 alkaen. Sen jälkeen EU:n ja Suomen markkinoille saa saattaa vain uuden EU:n kaasulaiteasetuksen vaatimukset täyttäviä kaasulaitteita. Niihin kaasulaitteisiin jotka on saatettu markkinoille ennen 21.4.2018 sovelletaan aiempaa lainsäädäntöä. Tutustu uuteen EU:n kaasulaiteasetukseen tästä. Lisätietoja siirtymisestä kaasulaitedirektiivistä uuteen kaasulaiteasetukseen saa komission verkkosivuilta.

 

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 20.4.2018