Kaasulaitteistot ajoneuvoissa

 


Nestekaasun käyttö matkailuperävaunuissa ja matkailuautoissa

 

Nestekaasulla voidaan hoitaa matkailuperävaunussa tai -autossa ilman ja veden lämmitys, ruuan valmistus ja kylmäsäilytys sekä valaistus. Nestekaasulla toimivia käyttölaitteita ovat mm. liesi, jääkaappi, valaisimet ja lämmittimet.

 

Nestekaasun käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, kuten häkävaara sekä kaasuvuodot ja -räjähdykset. Onnettomuudet voi kuitenkin välttää käyttämällä laitteita oikein ja ohjeiden mukaisesti.

 

Käytössä

 • tarkista laitteistosi kunto ja tiiviys säännöllisesti

 • vaihda ja huollata kuluneet osat ajoissa

 • huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta vaunun tai ajoneuvon sisällä

 • noudata käyttö- ja huolto-ohjeita

 • sulje aina pulloventtiili, kun et tarvitse lämmitystä, jäähdytystä tai muuta käyttölaitetta

 • opettele käyttämään käsisammutinta ja huollata sammutin säännöllisesti

 • kun oleskelet matkailuvaunullasi, älä pidä pullojen suojakoteloa lukittuna

 • katso ettei lumi tuki talvella vaunun alaosan ilmanvaihtoaukkoja.

 

Kaasuasennukset

 

Matkailuperävaunuissa ja -autoissa on käytettävä kiinteitä nestekaasuasennuksia. Retkeilykäyttöön tarkoitettuja siirrettäviä nestekaasulaitteita ei pidä käyttää lainkaan ajoneuvojen sisätiloissa.

 

Nestekaasun kiinteitä asennuksia saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike. Asennusliike koekäyttää kaasulaitteiston ja antaa kirjallisen todistuksen tehdystä työstä.

Ajoneuvoon asennettavissa nestekaasulaitteissa pitää olla    CE-merkki    -merkki.

 

 

Tarkastukset

 

Uusien matkailuperävaunujen ja matkailuautojen kaasulaitteistot täyttävät lähes poikkeuksetta suomalaiset vaatimukset. Niihin ei tarvitse tehdä muutoksia eikä niille vaadita etukäteen tehtävää erillistä tarkastusta.

 

Laitteistolle tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

 

Suomalaiset säännökset eivät vaadi kaasulaitteistolle määräaikaisia tarkastuksia, mutta on kuitenkin suositeltavaa tarkistuttaa laitteistot hyväksytyllä kaasuasennusliikkeellä säännöllisesti.

 

Tekniset vaatimukset

 

Nestekaasun määrä ja paine

 

Ajoneuvossa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Nestekaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva ja kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin nähden, jossa ihmisiä yöpyy. Nestekaasua saa johtaa ajoneuvon asuintiloihin 30 mbar nimellispaineella

Sulku- ja turvalaitteet

 

Jokaiselle kaasulaitteelle on oltava oma erillinen haaralinja kaasuverkostossa, ja kaasu tulo kullekin laitteelle on voitava sulkea erillisellä venttiilillä.

 

Kaasulaitteiden jokaisen polttimessa on oltava liekinvalvontalaite.

 

 

Ilmanvaihto ja poistokaasut

 

Ajoneuvon sisätilan lämmittämiseen käytettävän lämmittimen ja veden lämmittimen on oltava suljetun järjestelmän mukaisia (palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut johdetaan ulos).

 

Ilmanvaihdon on oltava riittävä estämään palamistuotteista ja pienistä nestekaasupäästöistä aiheutuvat vaarat. Ajoneuvossa tulee olla vähintään yksi ilmanvaihtoaukko sekä lattian että katon rajassa. Aukot eivät saa olla suljettavia.

 

Palamiskaasujen poistohormi on johdettava suoraan ulos ajoneuvon katon tai seinän läpi.

 

 

Kilvet, ohjeet, sammutin

 

Ajoneuvossa tulee olla kilpi, joka ilmoittaa ajoneuvossa oleskelevien henkilöiden enimmäismäärän. Lisäksi kilvessä tulee kieltää niiden ilmanvaihtoaukkojen sulkeminen, jossa ei ole sulkumekanismia.

 

Ajoneuvossa on oltava vähintään yksi pakkasenkestävä käsisammutin.

 

Suomessa kaasulaitteistoja ajoneuvoissa koskevat säännökset löytyvät nestekaasuasetuksesta (711/1993) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä nestekaasuasetuksen soveltamisesta (344/1997).

 

 

Vaaratilanteessa

 • nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne

 • vuotanut nestekaasu syttyy pienestäkin kipinästä tai muusta sytytyslähteestä

 • vuotanut nestekaasu kerääntyy lattianrajaan

 • mikäli palamisilmaa ei ole riittävästi, muodostuu palamisessa myrkyllistä häkää.

 

Jos tunnet kaasun hajua

 • sulje pulloventtiili

 • älä käytä avotulta

 • tuuleta käyttötila huolellisesti

 • etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili

 • vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja korjaa tai korjauta vuotokohta.

 

 
Liitoksen tiiveyden tarkastus  

 

Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 19.11.2010