Nestekaasuohje

 


MITÄ NESTEKAASU ON?

Nestekaasu on

 • erittäin helposti syttyvä polttoaine
 • väritön ja myrkytön kaasu
 • myynnissä oleva kaasu on voimakkaasti hajustettu

 

Nestekaasun kuljetus ja säilytys

 • säilytetään ja kuljetetaan nestemäisenä pulloissa
 • käytetään kaasumaisena
 • käytettäessä pullojen tulee olla aina pystyasennossa venttiili ylöspäin.

 

Mitä käyttäjän on hyvä tietää

 • nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne
 • vuotanut nestekaasu syttyy pienestäkin kipinästä tai muusta sytytyslähteestä
 • vuotanut kaasu kerääntyy lattian rajaan tai mataliin paikkoihin
 • mikäli palamisilmaa ei ole riittävästi, muodostuu palamisessa myrkyllistä häkää.


Täysi nestekaasupullo


Paine pullossa +20 asteen lämpötilassa
on 8 baaria, joka on noin neljä kertaa
henkilöauton renkaissa oleva paine.

Nestekaasun käyttö

Nestekaasu saadaan pullosta kaasumaisena. Pulloon liittyvä paineensäädin alentaa kaasun paineen sopivaksi (30 mbar). Paineensäätimeltä nestekaasu johdetaan joko letkulla tai kiinteällä putkella käyttölaitteelle. Mikäli käyttölaitteita on vain yksi, pulloventtiili toimii pääsulkuventtiilinä. Jos käyttölaitteita on useampia, kutakin käyttölaitetta edeltää laitekohtainen sulkuventtiili.

Käyttäjän toimenpiteet

Säännösten mukaan letkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa käytä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä. Jos olet epävarma osaamisestasi, käytä aina asiantuntijan apua.

Lue käyttöohjeet ennen kuin ryhdyt käyttämään kaasulaitteistoa. Käytä vain testattuja käyttölaitteita. Hankkiessasi nestekaasulaitteen varmistu, että laitteessa on CE-merkki. Se varmistaa, että oikein käytettynä ja ohjeita noudattaen laitetta on turvallista käyttää.

Nestekaasua ei saa säilyttää kellaritiloissa!

Kun käytät nestekaasua sisätilassa, huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta !

CE-merkki
CE-merkki varmistaa että laite on testattu ja sitä seuraa riittävä ohjeistus

Nestekaasupullon vaihto

 • vaihtaessasi pulloa huolehdi siitä, että sytytyslähteitä ei ole lähellä
 • vaihdon tapahtuessa sisällä huolehdi tuuletuksesta
 • vaihdettuasi pullon tarkista liitosten tiiviys ja pitävyys
 • painoventtiiliä käytettäessä kannata pulloa paineensäätimestä: jos ei irtoa niin asia kunnossa; kierreventtiiliä käytettäessä varmista tiiviys käyttämällä saippuavettä.
Letkun käyttöiän tarkastus Liitoksen tiiveyden tarkastus

 

Käytössä

 • tarkista laitteistosi kunto ja tiiviys säännöllisesti
 • vaihda ja huollata kuluneet osat ajoissa
 • huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa
 • noudata käyttö- ja huolto-ohjeita
 • poistuessasi pitemmäksi ajaksi käyttöpaikasta sulje pulloventtiili; painoventtiiliä käytettäessä käännä paineensäätimessä oleva vipu kiinni-asentoon, kierreventtiiliä käytettäessä kierrä venttiili kiinni.

Jos tunnet kaasun hajua

 • sulje pulloventtiili
 • älä käytä avotulta
 • älä käytä sähkökatkaisijoita
 • tuuleta käyttötila huolellisesti
 • etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili
 • vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja tee tarpeelliset toimenpiteet.

Huolellisella toiminnalla varmistat nestekaasun turvallisen käytön. Älä tee "omia virityksiä!

 

 Ymmärsitkö lukemasi -banneri
 


Materiaalia

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 28.8.2017