Kuluttajaturvallisuus

Kaikki voivat omalla toiminnallaan edistää turvallisuutta!

 

Kuluttajat

 • noudattamalla varovaisuutta
 • ottamalla huomioon omat kyvyt ja osaaminen
 • huolehtimalla muistakin ihmisistä, erityisesti lapsista
 • noudattamalla varoitusmerkintöjä, ikäsuosituksia ja käyttöohjeita
 • ilmoittamalla vaaratilanteista toiminnanharjoittajalle ja viranomaiselle.

 

Toiminnanharjoittajat

 • noudattamalla lakeja, säädöksiä, ohjeita ja hyväksi tunnettuja menettelytapoja
 • ilmoittamalla vaaratilanteista viranomaisille ja kuluttajille
 • tekemällä jatkuvaa laadunvarmistus- ja tuotekehitystyötä, esim. testauttamalla tuotteidensa turvallisuutta (tavarat) ja kouluttamalla henkilöstöä hätätilanteiden varalle (palvelut).

 

Viranomaiset

 • valvomalla säädösten noudattamista (markkinavalvonta)
 • tiedottamalla ja valistamalla kuluttajia ja toiminnanharjoittajia
 • seuraamalla ja vaikuttamalla eri toimialojen, säädösten ja standardien kehittämiseen
 • tekemällä yhteistyötä muiden viranomaisten

 

Tiedotusvälineet

 • jakamalla tietoa kuluttajille ja toiminnanharjoittajille
 • pitämällä esillä turvallisuuden kannalta tärkeitä aiheita. 

Tiedotteita

Lisää tiedotteita
Päivitetty 30.8.2017