Palveluiden turvallisuusvaatimuksia


Kuluttajille tarjottavien palveluiden pitää olla turvallisia. Turvallisuuden kannalta tärkeät ominaisuudet ja asiat vaihtelevat palveluryhmien mukaan. Näillä sivuilla on tietoa eri palveluryhmiä koskevista vaatimuksista, standardeista ja merkinnöistä. Muutamista palveluista on laadittu erityiset valvontaohjeet.

 

Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) sovelletaan sellaisiin kuluttajille tarkoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin, joiden turvallisuudesta ei ole erikseen säädetty muussa lainsäädännössä. Lain mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Tuotteet ja palvelut eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle (10 §) ja niistä on aina annettava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot (9 §). Valtioneuvoston asetuksella (613/2004) on yksilöity tarkemmin vaatimukset tuotteista ja palveluista annettaville tiedoille (3 §, 4 §).

 

Tukes ei ole toimivaltainen viranomainen kuluttajansuojaan liittyvissä kysymyksissä vaan niissä ohjeita ja sovitteluapua antavat kuluttajaneuvojat (www.kuluttajaneuvonta.fi). Tukes ei myöskään käsittele yksittäisiä riita-asioita eikä anna niihin lausuntoja.

 

Esimerkkejä tuoteryhmistä ja palvelutyypeistä sekä toimivaltaisista viranomaisista löytyy Kuka valvoo mitäkin -osiosta. Tukesin toimivaltaan kuuluvat tuoteryhmät ja palvelutyypit löytyvät vasemman reunan navigaatiosta.

 

 

Päivitetty 29.4.2016