Tuotteiden turvallisuusvaatimuksia


Tuotteiden pitää olla turvallisia. Turvallisuuden kannalta tärkeät ominaisuudet ja merkinnät vaihtelevat tuoteryhmien mukaan.


Näille sivuille on koottu tietoa joitakin tuoteryhmiä koskevista vaatimuksista, standardeista ja merkintävaatimuksista. Muutamien tuoteryhmien turvallisuusvaatimuksista  on laadittu erityiset valvontaohjeet.

 

Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) sovelletaan sellaisiin kuluttajille tarkoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin, joiden turvallisuudesta ei ole erikseen säädetty muussa lainsäädännössä.

 

Lain mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Tuotteet ja palvelut eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle (10 §) ja niistä on aina annettava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot (9 §). Valtioneuvoston asetuksella (613/2004) on yksilöity tarkemmin vaatimukset tuotteista annettaville tiedoille (3 §, 4 §).

 

Tukes valvoo osaltaan, että kulutustavarat ja kuluttajapalvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Viranomaiset eivät tarkasta kaikkia tuotteita, eivätkä myönnä niille hyväksymisiä, vaan valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tuote tai palvelu on turvallinen.

 

Tukes ei ole toimivaltainen viranomainen kuluttajansuojaan liittyvissä kysymyksissä vaan niissä ohjeita ja sovitteluapua antavat kuluttajaneuvojat (www.kuluttajaneuvonta.fi). Tukes ei myöskään  käsittele yksittäisiä riita-asioita eikä anna niihin lausuntoja.

 

Esimerkkejä tuoteryhmistä ja niiden toimivaltaisista viranomaisista löytyy Kuka valvoo mitäkin -osiosta. Tukesin toimivaltaan kuuluvat palvelutyypit ja tuoteryhmät löytyvät vasemman reunan navigaatiosta.

 

 

Päivitetty 8.10.2015