Heijastavat tuotteet ja niiden markkinointi

Ulkoiluvaatteissa käytetään yhä enenevissä määrin heijastavaa materiaalia. Usein esimerkiksi pipoja ja takkeja on markkinoitu niin, että kuluttaja voi saada käsityksen, että vaatteen heijastava materiaali korvaa asianmukaisen heijastimen tai heijastinliivin, esimerkiksi:

  • "takissa heijastava painatus, joka lisää turvallisuutta pimeässä"
  • "ulkoiluvaatteisiin on ommeltu heijastinnauha, joka lisää näkyvyyttä"
  • "heijastinkuvio toimii pimeässä heijastimena"
  • "heijastinpipo".

 

Heijastavat tuotteet, jotka eivät ole henkilönsuojaimia

Henkilönsuojain on väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä. Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Henkilönsuojaimet on vähintään varustettava CE -merkinnällä, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimellä ja osoitteella sekä suomen- ja ruotsinkielisillä käyttöohjeilla. Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet on tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa.

 

Yksityiseen käyttöön tarkoitettujen vaatteiden, kuten päähineiden, kausivaatetuksen ja jalkineiden, joihin on lisätty heijastavaa tai fluoresoivia osia koristeeksi, ei katsota olevan henkilönsuojaimia. Myöskään koristekäyttöön tarkoitettujen käsityötuotteiden, joiden ei väitetä suojaavan tai lisäävän henkilön näkyvyyttä pimeässä, ei katsota olevan henkilönsuojaimia.

 

Heijastavien tuotteiden markkinointi

Vaatteet ja välineet, joiden tarkoitus on näkyvyydellään osoittaa käyttäjän läsnäolo, kuten heijastinliivit ja jalankulkijaheijastimet, ovat henkilönsuojaimia.

 

Mikäli tuotetta myydään heijastavana vaatteena tai välineenä, markkinoidaan käytettäväksi henkilönsuojaimena tai tuotteesta annetuista tiedoista voi saada sellaisen käsityksen, että tuotetta voisi käyttää heijastimena, sen on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset.  Markkinointimateriaalissa ei saa antaa ristiriitaisia tietoja tuotteen käyttötarkoituksesta.

 

Heijastavista tuotteista, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia, ei saa antaa kuluttajalle virheellistä kuvaa, että kyseessä olisi henkilönsuojain. Vaate, jossa on heijastavaa materiaalia, voi lisätä henkilön näkyvyyttä, mutta pimeän aikana tiellä liikkuessaan jalankulkijan on tarpeen käyttää lisäksi asianmukaista, henkilönsuojaimien vaatimukset täyttävää, CE-merkittyä heijastinta tai heijastinliiviä.

 

Jotta ei syntyisi väärää mielikuvaa siitä, onko tuote tarkoitettu henkilönsuojaimeksi, kuluttajille markkinoitavien vaatteiden, joissa on heijastavia osia koristeena, tuotekuvauksissa  ei tule esittää väitteitä, jotka viittaavat suojaaviin ominaisuuksiin, kuten: ”tuotteen heijastava kuvio toimii heijastimena”, ”tuote lisää henkilön näkyvyyttä” tai ”turvallisuutta pimeässä” tai muutoinkaan vihjata, että tuote voisi soveltua käytettäväksi henkilönsuojaimena.

 

Mikäli markkinoinnissa kerrotaan, vaatteessa käytetyn heijastavan materiaalin olevan jonkin testauslaitoksen testaama, voi tuotteesta saada sen käsityksen, että se lisää henkilön näkyvyyttä pimeässä liikuttaessa. Tällöin tulee tuotteen tiedoissa selvästi kertoa, että tuote ei ole henkilönsuojain ja kuluttajan tulee lisäksi käyttää asianmukaista heijastinta tai heijastinliiviä.

 

Lisätietoa henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista täältä.