Vaarallinen tuote

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet, jos tuote aiheuttaa vaaraa

Jos tuote aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittaja on velvollinen:

  • Ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle
  • Poistamaan tuotteen markkinoilta
  • Tiedottamaan tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä palautusmenettelystä kuluttajille

 

Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa, että hänen myymänsä tuote aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt vaaran johdosta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi (920/2011, 8 §).


Tukesin valvontakäytännön mukaan toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa tiedottamaan ilmitulleesta vaarasta kuluttajille. Kun toiminnanharjoittaja tekee tuotteen riskinarviointia, hänen on asetettava kuluttajien turvallisuus korjaavista toimista aiheutuvien kustannusten edelle. Tuotteiden turvallisuutta valvovat viranomaiset toimivat saman periaatteen mukaisesti.


Toiminnanharjoittajan oma-aloitteisuus vaaran torjumiseksi ja yhteistyö viranomaisten kanssa antaa kuluttajille kuvan vastuunsa kantavasta toiminnanharjoittajasta. 

 

 

Päivitetty 29.4.2016