Ilmoitus valvontaviranomaiselle

Toiminnanharjoittajan ilmoitus valvontaviranomaiselle vaarallisesta tuotteesta 

Ilmoitus valvontaviranomaiselle on tehtävä täyttämällä oheinen lomake ja toimittamalla se Tukesiin. Olennaista on, että ilmoitus tehdään heti, kun joku yrityksessä on saanut tietää vaarasta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka täydellisiä tietoja ei olisikaan käytettävissä. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin.

 

Ilmoitus on tehtävä, jos tuote aiheuttaa:

  • terveyshaitan
  • onnettomuuden (esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma)
  • vaaratilanteen tai
  • vakavan läheltä piti -tilanteen. Läheltä piti -tilanne on odottamaton tapahtuma, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

 

Myös tuotteessa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

  • Tuote on laajassa levityksessä tai tuotteita on myyty paljon.
  • Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.
  • Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu tuote.

Tiedotusvälineitä kiinnostaa usein, onko toiminnanharjoittaja toiminut lain edellyttämällä tavalla ja tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Sen lisäksi, että ilmoituksen tekemättä jättäminen rikkoo lakia, se voi kostautua toiminnanharjoittajalle huonona julkisuuskuvana.

 

Toiminnanharjoittajan on annettava valvontaviranomaiselle tämän määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot (kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 27 §). Totuudenvastaisen tiedon antamisesta viranomaiselle voidaan tuomita rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:n mukaisesta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 

Toiminnanharjoittaja vastaa tuotteiden turvallisuudesta. Ilmoituksen tekeminen ei poista toiminnanharjoittajalta tätä vastuuta.

 

Ilmoituksen vaaraa aiheuttavasta tavarasta voi tehdä myös Business Application -järjestelmän (BA) avulla, joka on EU:n komission ylläpitämä, toiminnanharjoittajille tarkoitettu palvelu internetissä.  Lue lisää BA-järjestelmästä

Materiaalia