Markkinavalvonnan näytteiden hankinnan periaatteet

  

Tukes valvoo tuotteiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuutta usean eri lainsäädännön nojalla. Valvottaviin tuoteryhmiin kuuluvat sähkölaitteet, hissit, koneet, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, kemikaalisäiliöt, jalometallituotteet, mittauslaitteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kemikaalit, kosmetiikka, lelut, henkilönsuojaimet, pakkaukset ja yleiset kulutustavarat.

 

Lähtökohtaisesti tuotteen vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten hankitaan 1 näyte, mutta tarvittaessa näytteitä hankitaan useampi kappale. Kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden on oltava sitä koskevan lainsäädännön mukaisia. Näytteiden hankinnassa otetaan huomioon muun muassa se, mitä ominaisuuksia tuotteesta tai materiaalista tutkitaan ja mitkä ovat eri toimialojen erityispiirteet – valvonnan kohteet voivat olla esimerkiksi voimalaitoskattiloita, kiviainesta, kynsilakkaa, koruja tai pehmoleluja. Testauslaboratorioilta pyydetään tiedot luotettavaan tutkimukseen tarvittavasta näytemäärästä. Tukes voi arvioida tuotteen vaatimustenmukaisuutta myös itse, ja aina tuotetta ei tarvitse hankkia, vaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin voi riittää esimerkiksi tuotetta koskevat asiakirjat tai pelkkä valokuva.

 

Tukes ei teetä tuotteille täydellisiä vaatimustenmukaisuustestejä eikä tuotetta arvioida kaiken sitä koskevan lainsäädännön nojalla. Markkinavalvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti niihin tuotteisiin tai ominaisuuksiin, joiden epäillään olevan vaatimustenvastaisia.

Päivitetty 31.8.2017