Trampoliinit

Trampoliinien maahantuojille ja myyjille

 

Trampoliinien pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset, ts. ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan trampoliinin valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että tuote on turvallinen ja että siinä on asianmukaiset kokoamis- ja käyttöohjeet. Trampoliineissa kriittiset kohdat liittyvät rakenteen kestävyyteen ja trampoliinien vakauteen käytössä. Trampoliinien turvallisuuteen liittyy keskeisesti myös turvaverkko.

 

Trampoliinin turvaverkko

 

Tukes lähtee siitä, että trampoliinin mukana toimitetaan turvaverkko. Myynnissä tulisi olla vain sellaisia trampoliineja, joissa turvaverkko sisältyy myyntipakkaukseen. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, myyntipaikassa tulee olla saatavissa ostotilanteessa trampoliiniin yhteensopiva turvaverkko ja myyjän tulee suositella kuluttajalle sellaisen hankkimista.

 

Trampoliinien käyttöohjeet

 

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kulutustavarasta annetaan tavaran turvallisen käyttämisen kannalta riittävät tiedot. Asetuksen kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) 3 §:n nojalla kulutustavaran myyntipäällykseen on merkittävä, elleivät ne myyntipäällystä avaamatta muutoin käy ilmi, kauppatavan mukainen nimi sekä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi.

 

Asetuksen 4 §:n mukaan on trampoliinista terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi annettava vähintään seuraavat tiedot: 

 • ohjeet kokoamisesta, asentamisesta ja muista vastaavista seikoista
 • ohjeet käyttämisestä ja säilyttämisestä
 • käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät
 • tarvittavat turvallisuusohjeet
 • huolto- pesu- ja puhdistusohjeet
 • ohjeet käytöstä poistamisesta, varastoinnista ja hävittämisestä.

 

Lainsäädännön ja valvonnassa esille tulleiden huomioiden perusteella, Suomessa myytävien trampoliinien kokoamis- ja käyttöohjeisiin tulee sisältyä seuraavat merkinnät: 

 • Asenna trampoliini tasaiselle alustalle siten, että sen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa. Kokoa trampoliini huolellisesti.
 • Muista asentaa myös turvaverkko. Turvaverkko on tärkeä trampoliinin turvallisuusvaruste.
 • Tarkasta trampoliinin kunto aina ennen sen käyttöä. Trampoliinia ei tule käyttää, jos se on märkä, likainen tai vahingoittunut.
 • Noudata varovaisuutta trampoliinille noustessa tai siitä poistuttaessa.
 • Trampoliinilla saa hyppiä vain yksi ihminen kerrallaan.
 • Valvo lasten hyppimistä trampoliinilla.
 • Kun trampoliini ei ole käytössä, varastoi se valvomattoman käytön ja onnettomuuksien estämiseksi.

 

Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Käyttöohjeet ja trampoliinissa mahdollisesti olevat varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi.

 

Trampoliinien markkinointi


Trampoliinien vaaratilanteita voidaan ehkäistä ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös tuotteen markkinoinnissa. Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.

 

Markkinointi on sopimatonta, jos siinä esitetään tilanteita, joissa yllytetään laiminlyömään turvallisuusohjeet. Kuluttajille on annettava markkinoinnissa myös oikea kuva siitä, mitä trampoliinin turvallinen käyttäminen edellyttää. Tämä on erityisen tärkeää, kun tuotteen käyttäjiä ovat etupäässä lapset, joiden on itse vaikea arvioida tai ottaa huomioon turvallisuusnäkökohtia.

 

Tämä tarkoittaa trampoliinien mainoskuvituksen osalta sitä, että trampoliinilla voidaan esittää vain yksi lapsi kerrallaan. Lisäksi kuvassa tulee olla asennettuna turvaverkko, jos se myydään tuotteen yhteydessä. Muussa tapauksessa turvaverkon ostamista on syytä suositella mainoksessa.

 

Trampoliinien turvallisuuden valvonta

 

Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat, että kuluttajille myytävät trampoliinit täyttävät turvallisuusvaatimukset eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Tuotteen mukana pitää toimittaa myös asianmukaiset kokoamis- ja käyttöohjeet. Tukes valvoo kulutustavaroiden turvallisuutta pistokokeenomaisesti ja riskiperusteisesti eikä myyntiin tulevia tuotteita tarkasteta etukäteen viranomaisten toimesta.

 

 

 

Päivitetty 14.6.2013