Kylmälaiteliikkeen toiminnan lopettaminen / Vastuuhenkilön vaihtuminen

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Tukesille viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muuten muuttunut olennaisesti. Myös toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Tukesille (toimintailmoitus).

 

 

 

 

 

Päivitetty 9.12.2016