Kylmälaiteliikkeet

Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Tukesille kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus ennen toiminnan aloittamista sekä varmistuttava siitä, että yrityksellä on asetuksen 766/2016 pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö sekä asentaja/t. 

 

Huom! Kylmälaiteliikkeen todistusta ei voida myöntää, ellei toiminnanharjoittajalla ole asetuksen (766/2016) pätevyysvaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä ja asentajaa. Jos vastuuhenkilö tekee asentajan töitä, on hänen täytettävä myös asentajan pätevyysvaatimukset.

  

Henkilöpätevyydet

1. Henkilöpätevyyksien hakeminen. Jokaisesta hakijasta täytetään oma, erillinen pätevyystodistushakemus.

 

Vastuuhenkilö liittää hakemukseen

• todistuksen kylmäalan koulutuksesta (tutkintotoimikunnan tai 
  oppilaitoksen myöntämä todistus) sekä
• selvitys työkokemuksesta (työtodistukset tai CV-tyyppinen yhteenveto)  
ks. vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

 

Asentaja liittää hakemukseen

• todistuksen kylmäalan koulutuksesta (tutkintotoimikunnan tai
  oppilaitoksen myöntämä todistus) 
ks. asentajan pätevyysvaatimukset

 
2. Henkilöpätevyyden myöntäminen

Henkilölle lähetetään todistus ja hänet merkitään pätevyysrekisteriin.
 

Kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus
(voi lähettää samanaikaisesti pätevyystodistushakemusten kanssa)

 

1. Toimintailmoituksen lähettäminen.
Toiminnanharjoittaja lähettää toimintailmoituksen, jossa on

• tiedot vastuuhenkilöstä sekä
• tiedot asennus-, huolto- ja kunnossapitohenkilöstöstä
Liitteinä
• kaupparekisteri- tai muu vastaava rekisteriote sekä
• työvälineluettelo (linkki lomakkeeseen).


 
2. Kylmälaiteliikkeen hyväksyminen

Tukes vahvistaa ilmoituksen lähettämällä todistuksen ja liittää kylmälaiteliiketiedot toiminnanharjoittajarekisteriin.
 

Toiminnanharjoittaja voi joutua tekemään toimintailmoituksen myös jonkun muun säädösalueen velvoittamana esim. sähköurakoinnin vuoksi.

 

Muutokset ja lopetus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Tukesille viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muuten muuttunut olennaisesti. Myös toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Tukesille.

 

 

Päivitetty 15.12.2016