Sammutuslaitteistot (F-kaasuja sisältävät)


Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

 

Asetus (766/2016) koskee sammutuslaitteistoliikkeitä, jotka suorittavat F-kaasuja sisältävien sammutuslaitteistojen asennus-, kunnossapito-, huolto-, ja korjaustoimenpiteitä sekä sammutusaineiden talteenottoa. Asennus- ja huoltotyötä suorittavat hakevat pätevyystodistusta Tukesilta.
 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä Tukesille toimintailmoitus ennen toimintansa aloittamista.
 
Toiminnan aloituksen edellytykset:

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilöllä tulee olla pelastustoimen laitteista säädetyn lain (10/2007) mukainen Tukesin myöntämä, voimassa oleva automaattisten sammutuslaitteistojen asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus.

 

 Asentajan pätevyyden hakeminen

Asentaja liittää hakemukseen
• todistuksen pätevyyskokeen suorittamisesta (Tukesin hyväksymän tahon järjestämä).


Asentajan henkilöpätevyyden myöntäminen
Asentajalle lähetetään todistus ja hänet merkitään pätevyysrekisteriin.


Sammutuslaitteistoliikkeen toimintailmoitus

  

1. Toimintailmoituksen lähettäminen

Toiminnanharjoittaja lähettää toimintailmoituksen, jossa on

• tiedot vastuuhenkilön pätevyydestä sekä
• tiedot asennus-, huolto- ja kunnossapitohenkilöstöstä ja heidän
  pätevyyksistään

 

2. Sammutuslaitteistoliikkeen hyväksyminen
Tukes vahvistaa ilmoituksen lähettämällä todistuksen ja liittää sammutusliiketiedot toiminnanharjoittajarekisteriin.

 

Sammutuslaitteistoliikkeen vastuuhenkilön pätevyystodistus on uusittava viiden vuoden välein (pelastustoimen lain vaatimus).


Muutokset ja lopetus
Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Tukesille viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muuten muuttunut olennaisesti. Myös toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Tukesille.

 

 

Päivitetty 15.12.2016