Sähköiset kytkinlaitteet (SF6-kaasua sisältävät)


Sähköisellä kytkinlaitteella
tarkoitetaan kytkinlaitteita, kytkinlaitteiden ja niihin liittyvien ohjaus-, mittaus-, suoja- ja säätövälineiden yhdistelmiä sekä tällaisten laitteiden ja välineiden ja niihin liittyvien keskinäisliitäntöjen, varusteiden, koteloiden ja tukirakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu sähköenergian tuottamiseen, siirtämiseen, jakelemiseen ja muuntamiseen.

   
Sähköisistä kytkinlaitteista rikkiheksafluoridia (SF6-kaasua) talteen ottavalla henkilöllä tulee olla Tukesin myöntämä pätevyystodistus.

Huom! Yritykseltä ei edellytetä toimintailmoitusta.

Sähköisiä kytkinlaitteita omistavalla yrityksellä ei välttämättä tarvitse olla kyseisen pätevyyden omaavaa henkilöä palveluksessaan, vaan riittää, että yritys varmistaa, että sen käyttämillä asentajilla on riittävä pätevyys kaasun talteen ottoon.  

  
Asentajan pätevyyden hakeminen
Asentaja liittää hakemukseen 

  • todistuksen pätevyyskokeen suorittamisesta (Tukesin hyväksymän tahon järjestämä)

 

Asentajan henkilöpätevyyden myöntäminen
Asentajalle lähetetään todistus ja hänet merkitään pätevyysrekisteriin.

 

 

 

Päivitetty 15.12.2016