Mittauslaitteet


Vaaka

Mittaustulokset ja niiden hyödyntäminen on monella tavalla osa arkeamme. Ostamme hedelmiä itsepalveluna ja leikkeleitä lihatiskiltä, tankkaamme bensiiniä, ostamme mitatun palan käytävämattoa, seuraamme kodin sähköenergian kulutusta ja tilaamme ravintolassa alkoholijuomia.

 

Mittausten, mittaustulosten ja mittausmenetelmien luotettavuutta valvotaan silloin, kun tuotteen tai palvelun hinta määräytyy mittaustuloksen perusteella. 
Näin varmistetaan, että kuluttaja saa oikean määrän tuotetta. Kauppiaat taas hyötyvät siitä, että kaupankäynnin säännöt ovat samat kaikille eikä kilpailu vääristy epäluotettavien mittausten vuoksi.

 

Valvottavia mittauksia ovat myös ne mittaukset, jossa viranomainen tekee mittaustuloksen perusteella päätöksen, tai kun tuotteita pakataan ja niihin merkitään sisällön määrä.

 

Mittausten luotettavuus varmistetaan, kun valitaan sopiva, vaatimukset täyttävä mittauslaite oikeaan käyttötarkoitukseen ja varmennetaan sen luotettava toiminta säännöllisesti.

 

 

Muualla verkossa