Anniskelumittaus

Anniskelussa käytettävät mittauslaitteet

Alkoholijuomien määrän mittaamiseen on käytettävä mittauslaitelain mukaisia varmennettuja mittauslaitteita.

 

Mitta-astiat

Mitta-astiat (siirtomitat eli ns. viinamitat esim. 12 cl, 8 cl, 4 cl, 2cl, 1,5 cl tai 1 cl) on tarkastettava eli varmennettava ennen käyttöön ottamista. Uusintatarkastusta ei tarvita, jos varmennusleima on luettavissa ja mitta vahingoittumaton.

 

Perinteisesti alkoholimitassa käytettävä kansallinen tarkastusmerkki koostuu kruunumerkinnästä, vakauksen vuosiluvun kahdesta viimeisestä numerosta (06) ja vakaajan numerosta (xx).

 

  alkoholimitan kansallinen tarkastusmerkintä

Kuva 1. Alkoholimitan kansallinen tarkastusmerkintä 

Käytössä voi olla myös mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisesti hyväksyttyjä mittoja, jolloin niistä löytyy MIDin mukainen merkintä. Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisesti hyväksytyissä mittauslaitteissa on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka koostuu CE –merkinnästä, täydentävästä metrologisesta merkinnästä (M), kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta (esim. 07) ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta (esim. 0000) (kuva 2).

 

MID:n vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkki

Kuva 2.  MID:n vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkki.


Alkoholijuomamittarit

Alkoholijuomamittarit (viina-, viini-, olut-, siideri- ja lonkeromittarit) on tarkastettava eli vaattava joka kolmas vuosi ja aina kun sinetit on murrettu tai mittarin tarkkuutta epäillään.

Mittaviivalliset anniskeluastiat

Hyväksytyt mittaviivalliset anniskeluastiat (viivamitta / vakiolasi) ovat vaihtoehto siirto- eli viinamittojen ja alkoholijuomamittareiden käytölle.

 

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaiset mittaviivallisten anniskeluastioiden hyväksynnät voivat koskea kaikkia annoskokoja ja alkoholijuomalaatuja.

 

Käytettäessä hyväksyttyjä mittaviivallisia anniskeluastioita juoma on annosteltava aina viivaan asti.

Anniskelussa käytettyjen mittauslaitteiden varmentaminen

Anniskelussa käytettäville mittauslaitteille tehtävät tarkastukset ilmenevät seuraavasta taulukosta.

Taulukko 1. Anniskelussa käytettävät mittauslaitteet ja niiden vaatimukset

 

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN

 

Mittauslaitteiden tyyppitarkastus ja varmennus kansallisten säädösten mukaan

Mittauslaitteiden
vaatimukset MIDin
mukaan 

 

Mittauslaitteet

Tyyppitarkastus

Varmennus ennen käyttöönottoa

Vaatimustenmukaisuus-vakuutus

Varmennus käytön aikana

Pullonsuumittarit

x

1

x

Olut/siiderimittarit 

x

x

1

x

Alkoholijuoma-
mittarit

x

x

1

x

Siirtomitat (viina-
ja viinimitat)

x

Mittaviivalliset
anniskelulasit

x2

x

Nämä mittauslaitteet eivät ole mukana MIDissä, joten niitä koskevat edelleen kansalliset tyyppihyväksyntä- ja ensivakausvaatimukset.
2 Oluen- ja siiderin annosteluun hyväksyttyjä, voimassaolevien kansallisten hyväksyntöjen mukaisia laseja voi ottaa käyttöön enintään 2016 saakka. Tämän jälkeen käyttöön saa ottaa vain MIDin mukaisia mittaviivalaseja.


Määräaikaisvarmennus

Suomalaisen määräaikaisvarmennuksen merkki on mittauslaitteeseen kiinnitetty tarra, josta ilmenee tehdyn varmennuksen (aikaisemmin vakauksen) ajankohta.

 

 

varmennuksen ilmaiseva merkki

Kuva 3. Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2012.

suomalainen sinetöintimerkki           
Kuva 4. Suomalainen sinetöintimerkki   

 

Virallisen varmennuksen käytön aikana voi tehdä ja sitä koskevan merkinnän kiinnittää ainoastaan hyväksytty tarkastuslaitos. Sinetöintien poistaminen tai rikkominen esimerkiksi panimoiden toimesta mitätöi tehdyn varmennuksen.

 

Hyväksytyt tarkastuslaitokset


Anniskelussa käytettävien mittauslaitteiden valvonta

Tukes ja aluehallintoviraston alkoholivalvojat valvovat, että alkoholijuomien anniskelussa käytetään laillisia mittauslaitteita.

Muualla verkossa