Kansainvälinen yhteistyö

Mittauslaitteiden vaatimukset pyritään harmonisoimaan mahdollisimman hyvin maailmanlaajuisesti, sillä mittauslaitteiden markkinat ovat laajat ja mittausten luotettavuuteen perustuva kaupankäynti on usein kansainvälistä. Alan kansainvälisyys edellyttää viranomaisilta kansainvälistä yhteistyötä, jotta kansalliset näkökulmat esimerkiksi mittauslaitteiden käyttöolosuhteita koskevien vaatimusten osalta tulevat huomioiduiksi.

 

Tukes on mukana WELMECin eli Euroopan lakisääteisen metrologian yhteistyöelimen ja OIML:n eli maailmanlaajuisen lakisääteisen metrologian kansainvälisen järjestön toiminnassa aktiivisesti.

 

Muualla verkossa