Kulutusmittarit

Kulutusmittauksella tarkoitetaan sähkön, kaasun, lämmön tai veden kulutuksen mittaamista. Kun kulutusmittarin mittaustulosta käytetään sähköenergiasta, vedenkulutuksesta, lämpöenergiasta tai kaasun kulutuksesta maksettavan hinnan perusteena, on kulutusmittareiden hankinnassa ja käytössä otettava huomioon mittauslaitelain vaatimukset.

 

Kulutusmittareiden erityispiirre on, että yksittäisen asiakkaan laskutuksen oikeellisuus riippuu tyypillisesti yhden ainoan mittarin luotettavuudesta. Siksi on tärkeää, että koko mittarikannan kunnosta huolehditaan. Vastuu mittareiden toiminnasta on toiminnanharjoittajalla eli laskuttavalla sähkölaitoksella, vesihuoltolaitoksella, lämpöenergialaitoksella tai kaasulaitoksella, jotka käyttävät mittaustulosta laskutuksen perusteena. Tämä vastuu ei riipu itse mittarin omistuksesta. Laskuttava laitos vastaa siitä, että käytössä oleva mittauslaite soveltuu käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen käyttö täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

 

Vaatimukset koskevat myös huoneistokohtaisia mittareita silloin, kun laskutus perustuu niiden antamaan mittaustulokseen.

 

Muualla verkossa