Mittauslaitteen vaatimukset

Ennen käyttöönottoa

Varmentaminen käytön aikana

Tarkastuslaitokset

 

Mittauslaitteet, joiden avulla saatavaa mittaustulosta käytetään

  • tuotteen tai palvelun hinnan tai muun taloudellisen edun määrittämiseen
  • valmispakkausten sisällön määrän tarkistamiseen
  • viranomaistoiminnassa päätösten teon perusteena

on täytettävä mittauslaitelain vaatimukset ja yleensä varmennettava säännöllisesti käytön aikana. Kaupankäynnin mittauslaitteiden varmentamismenettelyt on toistaiseksi säännelty tarkimmin. Aikaisemmin varmennuksesta käytettiin termiä vakaus.

 

Asianmukaisen mittauslaitteen tunnistaa merkinnöistä.

 

Ennen käyttöönottoa


Mikä tahansa mittauslaite ei sellaisenaan täytä mittauslaitelain vaatimuksia. Mittauslaitteen tulee olla riittävän tarkka, luotettava ja kestävä aiottuun käyttöön. Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käyttöön otetaan vaatimukset täyttävä ja ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen ja –ympäristöön soveltuva mittauslaite tai vaaka.

 

Yleisimpien vaakojen ja mittauslaitteiden tulee täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) tai muita kuin automaattisia vaakoja koskevan vaakadirektiivin (NAWID) vaatimukset. Hyväksytyt laitteet tunnistaa merkinnöistä ja laitteen mukana tulevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on käytettävä ilmoitettua laitosta.

 

Muilta kuin direktiivin mukaisilta mittauslaitteilta edellytetään yleensä joko suomalaista tai eurooppalaista tyyppihyväksyntää. Yleensä nämä laitteet on vielä varmennettava ennen käyttöönottoa. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

 

Varmentaminen käytön aikana


Käytön aikana mittauslaitteet kuluvat, ne saattavat likaantua tai vikaantua. Niinpä niiden luotettavuus on tarkistettava säännöllisesti. Käytön aikana mittauslaitteiden toiminta pitää yleensä varmentaa määräajoin. Mittauslaitteen varmentaminen on lisäksi tehtävä aina, kun mittauslaitteen luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät ovat vahingoittuneet.

 

Varmennuksessa tarkistetaan, että mittauslaite toimii luotettavasti eikä siihen ole tehty asiattomia muutoksia. Varmennuksessa tarkistetaan, että mittauslaitteen virhe ei ylitä suurimpia sallittuja virherajoja.

 

 

Taulukko 1.  Erilaisten mittauslaitteiden varmentamismenettelyt
ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen


Mittauslaitteiden
 vaatimukset

Ennen käyttöönottoa

Käyttöönoton jälkeen

Tyyppitarkastus ja varmentaminen (kansallinen tai EY)

MIDin tai NAWID:n mukaan

Mittauslaitteet

Tyyppi-tarkastus

Ensivarmennus

Vaatimusten-
mukaisuusvakuutus

Varmennus käytön aikana

Varmennusväli
(vuotta)

Tavallinen kaupan vaaka (NAWI)

x

x

3

Automaattinen vaaka

x

x

x

x

2 / 3 2

Punnus (>50 mg)

 

x

1

x

3

Polttonestemittari

 

 

x

x

2

Voiteluöljymittari

 

 

x

x

3

Säiliöautomittari (polttoneste)

 

 

x

x

2

Maitoauton mittari

 

 

x

x

3

Kuljetussäiliö

x

x

1

 

Pituusmitta

 

 

x

 

Pituusmittari

 

 

x

x

3

Mitta-astia (≤5 l)

 

 

x

Torikaupan kapat ja lieriömitat

 

x

 

Pullonsuumittari

x

1

x

3

Olut/siiderimittari 

x

x

1

x

3

Lämpöenergiamittari

 

 

x

tulossa

 

Vesimittari

 

 

x

tulossa

 

Sähköenergiamittari

 

 

x

tulossa

 

Kaasumittari

 

 

x

tulossa

 

1 Nämä mittauslaitteet eivät ole mukana MIDissä, joten niitä koskevat edelleen kansalliset tyyppihyväksyntä- ja varmennusvaatimukset.

2Pakkausten sisällön määrän tarkistamiseen käytettävät linjavaa’at varmennetaan 2 vuoden välein, muut automaattiset vaa’at 3 vuoden välein.

 

Tarkastuslaitokset


Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Mittauslaitteita varmentaa tällä hetkellä 5 tarkastuslaitosta.

 

Mittauslaitelain mukaiset tarkastuslaitokset

Tarkastuslaitos

 Tunnus

Tarkastuslaitoksen tarjoamat
varmennuspalvelut

Vaa'at

Polttonestemittarit

Olut-hanat

Inspecta Tarkastus Oy

Pääkonttori

PL 1000
(Sörnäistenkatu 2)

00581 Helsinki

puh. 010 521 600

Varmennustilauksissa 
palvelunumero

010 521 680
Mittauslaitteiden varmennus - Inspecta

 

Toimipisteet: Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa, Ylivieska

M03

 

Inspecta Tarkastus Oy suorittaa kaikkia mittauslaitelain mukaisia tarkastuslaitoksen tehtäviä kaikille lain soveltamis-alaan ja -menetelmiin kuuluville mittauslaitteille ja ei-automaattisille vaaoille.

 

Lisäksi Inspecta Tarkastus Oy toimii vaaka- ja mittauslaite-direktiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena tunnuksella 0424.

X

X

X

PME-Control Oy

Luhtatie 4 A3

Käyntiosoite:

Viitaharjuntie 4

66300 Jurva

 

Varmennuspalvelut:
0400 162 165

Suurtehomittaukset:

0400 456 669

Toimialueet: koko suomi

www.pme-control.com

M04

Mittauslaitelain (707/2011)
tarkoittama tarkastuslaitos

−         polttonestemittarit, etanoli ja olut

−         viljankoettimet

−         ei-automaattiset vaa'at -
määräaikaisvarmennus,
tarkkuusluokat II, III ja IV

−         automaattiset vaa'at, punnukset, muut mittauslaitteet ja -järjestelmät – määräaikaisvarmennus

X

X

X

Scanlevel Oy
Menotie 4

33470 Ylöjärvi

puh. 040 588 3587
www.scanlevel.fi

M05

Mittauslaitelain (707/2011)
mukaiset  

−         polttoaineiden ja urean määrä- ja jakelumittareiden määräaikaisvarmennukset

 

X

 

Aptepa Ky

PL 70, Ylimensalmentie 7
43501 Karstula
puh. 0400 641 213
www.aptepa.fi

M06

Vaakojen määräaikaisvarmennus

−         ei-automaattiset vaa'at

−         automaattiset erotteluvaa’at

X

 

 

DEKRA Industrial Oy

Tuupakankuja 1

01740 Vantaa
puh. (09) 878 020
www.dekra.fi

M07

Mittauslaitelain (707/2011)
mukaiset

−           nestemittarien määrä-

aikais- ja uusintavarmennusta koskevat tarkastuslaitoksen
tehtävät

 

X

 


   

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 16.1.2017