Direktiivit

Mittauslaitteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset on pääsääntöisesti harmonisoitu EU:n talousalueella. Yleisimpien mittauslaitteiden vaatimukset on kuvattu EU:n direktiiveissä. Uuden menettelytavan mukaisissa direktiiveissä harmonisointi on kokonaisvaltaista: lakisääteisesti valvotuille mittauslaitteille on asetettu direktiivissä olennaiset tekniset vaatimukset, jotka mittauslaitteiden tulee täyttää. Uudenmuotoisten direktiivejä on noudatettava, jos mittauslaitteille asetetaan vaatimuksia kansallisessa lainsäädännössä; muita vaatimuksia ei saa asettaa. Vanhan menettelytavan mukaisten direktiivien noudattaminen on vapaaehtoista: mittauslaitteille voi asettaa muitakin vaatimuksia, mutta EY-hyväksynnän mukaisten mittauslaitteiden tuloa markkinoille ei saa estää.

 

Mittauslaitteiden määräaikaiseen valvontaan liittyvät toimet eivät ole direktiivin piirissä, vaikka käytännössä kaikilla jäsenmailla on niistä määräyksiä.

 

Muualla verkossa

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

     (Vaakadirektiivin standardit)

 

Päivitetty 16.2.2017