Pakatut tuotteet

Mittauslaitelain vaatimukset koskevat myös tuotteiden pakkausta, jos pakattuun tuotteeseen on merkitty sisällön määrä. Vaatimukset koskevat sisällön määrän ilmoittamista, valmispakkausten sisällön määrän vaihtelua ja sisällön määrän määrittämisessä käytettäviä mittauslaitteita.

Sisällön määrän varmistamiseen on käytettävä mittauslaitelain mukaisia varmennettuja mittauslaitteita.

 

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään. Kun tuotetta punnitaan, pakkauksen paino on joko vähennettävä kokonaispunnitustuloksesta tai vaaka on taarattava ennen tuotteen punnitusta.

 

Tuotteen sisällön määrän mittayksiköt

Pakatun tuotteen sisällön määrä ilmoitetaan paino-, tilavuus-, pituus- tai pinta-alan yksiköissä. Nestemäisen tuotteen sisällön määrä voidaan ilmoittaa paino- tai tilavuusyksiköissä.

 

Mittayksikköinä on käytettävä virallisia SI-järjestelmän mukaisia mittayksikköjä. Valmispakkauksissa sisällön määrän ilmoittamiseen voi käyttää myös kaksoismerkintää, jolloin sisällön määrä voidaan ilmoittaa myös epävirallisten mittayksiköiden mukaan. Tällöin epävirallinen mittayksikkömerkintä ei kuitenkaan saa olla fonttikooltaan virallista merkintää suurempi (Valmispakkauspäätös 179/2000, 5 §).

 

Valmispakkausten e-merkintä

Valmispakkaukset ovat mittauslaitelain mukaan nimellismäärään pakattua tuotetta, joka on pakattu ostajan olematta läsnä. Valmispakkauksen sisällön määrää ei voi muuttaa pakkausta avaamatta tai muuten havaittavasti muuttamatta.

 

Valmispakkauksia ovat mm. kosteusvoidepurkit, muropaketit tai limonadipullot: ne on pakattu valmistajan toimesta tehtaalla ja niillä on etikettiin merkitty nimellinen sisällön määrä.

 

Valmistaja voi hakea tarkastuslaitokselta lupaa käyttää valmispakkausten sisällön määrämerkinnän vieressä pientä ℮ -merkkiä. Merkki kertoo, että valmispakkaus täyttää valmispakkausdirektiivin vaatimukset ja tarkastuslaitos valvoo valmistajan käyttämiä menettelyjä sisällön määrän varmistamisessa.

 

Valmispakkausten vaatimukset:

 

-       Pakkauksen todellinen sisällön määrä ei keskimäärin saa olla ei saa olla

         pienempi kuin nimellismäärä.

 

-       Suurin sallittu niiden valmispakkausten osuus, joiden negatiivinen virhe on

         suurempi kuin taulukossa (Taulukko 1.) vahvistettu negatiivinen virhe, tulee olla

         riittävän pieni valmispakkauksen erää kohden jotta se täyttää

         valmispakkausdirektiivin liitteessä II tarkoitettujen testien vaatimukset.

 

-       Valmispakkauksissa, joiden negatiivinen virhe on suurempi kuin kaksi kertaa

         taulukossa annettu suurin sallittu negatiivinen virhe TU1, ei sallita.

 

 Taulukko1. Valmispakkausten suurin sallittu negatiivinen virhe.

Nimellismäärä Qn grammoina tai millilitroina

Sallittu negatiivinen virhe TU1

% Qn:sta

grammaa tai millilitraa

 

5 - 50

50 - 100

100 - 200

200 - 300

300 - 500

500 - 1000

1000 - 5200 

 

 

9

4,5

3

1,5

 

 

4,5

9

15

 

Nimellismäärä (nimellispaino tai nimellistilavuus) on ilmoitettava SI-yksiköissä. Valmispakkauksille sallitaan myös muiden mittayksikköjen käyttö rinnakkaismerkintänä, mutta tällöin epävirallisen mittayksikön kirjasinkoko ei saa olla virallisen mittayksikön kirjasinkokoa suurempi.