Polttonesteiden mittausjärjestelmät

Polttonesteiden jakeluun tarkoitettujen mittausjärjestelmien, joita käytetään hinnan määritykseen, tulee täyttää tietyt rakenteelle ja suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Nämä vaatimukset koskevat koko mittausjärjestelmää.

 

Käyttöönoton jälkeen polttonesteen mittausjärjestelmän luotettavuutta valvotaan varmentamalla polttonestemittarit määräajoin.

 

Mittauslaitelain (707/2011) lisäksi vaatimuksia polttonestemittausjärjestelmien valmistukselle, markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle on asetuksessa (211/2012), jonka vaatimukset vastaavat mittauslaitedirektiivin MID (2004/22/EY) vaatimuksia. Polttonestemittausjärjestelmän olennaiset vaatimukset on asetettu liitteessä MI-005 ja muut olennaiset vaatimukset liitteessä I.

 

Mittausjärjestelmä on järjestelmä, joka sisältää mittarin ja kaikki laitteet, joita tarvitaan varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuus tai helpottamaan mittauksen suorittamista.

 

Polttonesteen jakelulaite on moottoriajoneuvojen, pienten alusten ja pienten ilma-alusten tankkaamiseen tarkoitettu mittausjärjestelmä.

 

Itsepalvelujärjestely mahdollistaa asiakkaalle mittausjärjestelmän käytön polttonesteen hankkimiseksi omaan käyttöön.

 

Itsepalvelulaite on erityinen laite, joka on osa itsepalvelujärjestelyä ja joka mahdollistaa mittausjärjestelmän toimimisen kyseisessä itsepalvelujärjestelyssä.

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan antama kirjallinen vakuutus siitä, että mittauslaite täyttää mittauslaitedirektiivissä asetetut vaatimukset.

 

Mittauslaitteen varmentamisessa mittauslaitteen vaatimustenmukaisuus arvioidaan todistettavalla tavalla. Käytössä olevalle mittauslaitteelle varmennus tehdään säännöllisin määräajoin käyttöönoton jälkeen. Näin varmistetaan mittauslaitteen luotettava toiminta käytön aikana.

 

Muita aiheeseen liittyviä määritelmiä löytyy mittauslaitelaista (707/2011) ja asetuksesta (211/2012).

Muualla verkossa