Vaakojen vaatimukset käyttötarkoituksen mukaan

 

Vaakojen on täytettävä mittauslaitelain vaatimukset, jos sen antamaa punnitustulosta käytetään johonkin alla lueteltuun tarkoitukseen:

 

  • punnitustulokseen perustuvaan hinnan määritykseen myytäessä suoraan kuluttajalle,
  • valmispakkausten valmistuksessa sisällön määrän tarkistamiseen,
  • elinkeinotoiminnassa tuotteen tai palvelun hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittämiseen,
  • tullin, kuljetusmaksun, veron, hyvityksen, sakon, palkkion, korvauksen tai muun vastaavanlaisen maksun määrittämiseen,
  • lakien ja asetusten toimeenpanoa sekä oikeudenkäynnissä annettuja asiantuntijalausuntoja varten,
  • sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseksi heidän tilansa seurantaa, sairauden määritystä ja hoitoa varten,
  • apteekeissa lääkkeiden valmistamiseksi reseptin mukaisesti sekä massan määritykseen kliinisissä ja farmaseuttisissa laboratorioissa suoritettavia analyysejä varten.

 

Lain vaatimukset täytyvät, kun käytetään asianmukaisesti varmennettuja, direktiivien vaatimukset täyttäviä vaakoja. Ei-automaattisten vaakojen, kuten tavallisten kaupan vaakojen, tulee täyttää vaakadirektiivin (2014/31/EU) vaatimukset. Automaattisen vaa’an tulee täyttää mittauslaitedirektiivin (2014/32/EU) vaatimukset.

 

Muualla verkossa