Mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Suunnittelu ja valmistus

Markkinoille saattaminen

Osto, käyttöönotto ja käyttö

Mittauslaitteen käyttöpaikan vaihto

Tarkastuslaitokset

Valvontaviranomaiset

 

Suunnittelu ja valmistus

 

Mittauslaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset muodostuvat laitekohtaisten säädösten ja standardien tai standardisuositusten vaatimuksista. Laki edellyttää, että mittauslaite soveltuu aiottuun käyttöön ja on varmennettu.

 

Mittauslaitteiden rakennetta ja merkintöjä koskevat vaatimukset tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Yhteistyöllä Tukesin ja tarkastuslaitosten kanssa voidaan välttää virheelliset ratkaisut. Tukes valvoo myös mittauslaitteiden valmistajia ja tiedottaa vaatimuksista. Valmistajat ja alihankkijat toteuttavat suunnitellun tuotteen.

 

Tuotteen säädöstenmukaisuus on valmistajan vastuulla. Tarkastuslaitokset voivat laitekohtaisista säädösten vaatimuksista riippuen tehdä mittauslaitteelle tyyppitarkastuksen ja varmentaa sen tai hyväksyä valmistajan käyttämät laadunvalvontamenettelyt.

 

Markkinoille saattaminen

 

Mittauslaitteen markkinoille saattamiseen liittyy keskeisesti soveltuvuusarviointi. Kaupan eri portaissa toimivilta edellytetään tietämystä myymistään mittauslaitteista.

 

Valmistajat, maahantuojat, tukkuliikkeet ja vähittäisliikkeet voivat toimia mittauslaitteen markkinoille saattajina.

 

Osto, käyttöönotto ja käyttö

 

Mittaustulosta käyttävä toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä on soveltuva, vaatimustenmukainen mittauslaite. Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen käyttöä valvontaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

 

Jos mittauslaitteen sinetit murretaan huollon yhteydessä, on mittauslaite varmennettava ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön, ellei huollon tehneellä huoltoliikkeellä ole Tukesi hyväksymää sinetöintioikeutta.

 

EU ei sääntele mittauslaitteen käytönaikaista valvontaa, vaan siitä säännellään kansallisesti.

 

Mittauslaitteen käyttöpaikan vaihto

 

Mittauslaite voidaan esim. siirtää toiselle paikkakunnalle. Mittauslaitteen siirto toiselle paikkakunnalle voi aiheuttaa tarkastuslaitosten tehtäväksi toimenpiteitä, jos muutoksissa esim. joudutaan murtamaan sinetöintejä tai paikkakunnan vaihdoksen myötä uuden sijoituspaikan g-arvo poikkeaa edellisestä.

 

Tarkastuslaitokset

 

Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset hoitavat mittauslaitteen varmentamisen käytön aikana. Kulutusmittauslaitteiden eli veden, sähköenergia, kaasun ja lämpöenergiamittareiden varmentaminen voidaan lain mukaan tehdä tarkastuslaitoksen hyväksymien menettelyjen mukaisesti.  

 

Valvontaviranomaiset

 

Mittauslaitteiden käytön viranomaisvalvonta on Tukesin ja aluehallintoviranomaisten tehtävä. Mittauslaitteiden markkinavalvontaa tekee Tukes.

Muualla verkossa

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

     (Vaakadirektiivin standardit)

 

  • OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • WELMEC (European Cooperation of Legal Metrology)
Päivitetty 16.1.2017