Painelaitteet

Kuva painelaitteesta

Tukes toimii Suomessa markkinoilla olevien painelaitteiden valvontaviranomaisena.
Valvontaa varten Tukes ylläpitää painelaiterekisteriä, johon tietyt raja-arvot ylittävät painelaitteet tulee rekisteröidä.   


Viranomainen ei tee laitteille ennakkotarkastuksia vaan painelaitteita koskevien direktiivien mukaan valmistetut tuotteet saavat liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla. Viranomaisen tekemä valvonta on riskiperusteista ja pistokoemaista.

Tiedotteita

Lisää tiedotteita