Aerosolit ja nestekaasurasiat


Aerosolilla tarkoitetaan metallista, lasista tai muovista valmistettua kertakäyttöistä astiaa, joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineenalaisena liuotettua kaasua sellaisenaan tai yhdessä nestemäisen, tahnamaisen tai jauhemaisen aineen kanssa. Aerosolien tilavuus on yleensä 50 – 1000 mL.


Aerosolien päällykseen tehtävillä merkinnöillä valmistaja tai muu aerosolin markkinoille luovuttanut elinkeinonharjoittaja vakuuttaa, että tuote on turvallinen. Riittävät suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät osoittavat tuotteen turvallisuuden ja varoittavat vääristä käyttötavoista.


Puutteellisesti merkittyjen aerosolien myynti ja muu luovuttaminen on lainvastaista. Aerosoliasetuksen mukaan aerosolin valmistaja tai muu elinkeinonharjoittaja ei saa myydä tai luovuttaa asetusten vastaisesti merkittyjä tuotteita. Suomessa kaupan olevaan aerosolipäällykseen tulee merkitä selvästi ja helposti luettavasti Aerosoli-esitteessä mainitut tiedot sekä suomen että ruotsin kielellä. Lisätietoja mm. retkeilijöiden käyttämien nestekaasurasioiden merkinnöistä löytyy standardista SFS-EN 417.


Tukes vastaa aerosolien markkinavalvonnasta ja seuraa myynnissä olevien aerosolien määräystenmukaisuutta.

 

Materiaalia