Painelaitteen käyttö

Painelaitteiden käyttö sisältää käytön, huollon, kunnossapidon, tarkastukset, korjaukset ja muutokset.

 

Painelaitteen omistaja ja haltija vastaavat painelaitteen sijoituksesta, käytöstä, kunnossapidosta ja käyttöön liittyvistä tarkastuksista. Painelaitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitesäädösten sitä edellyttäessä sijoitussuunnitelman tarkastuksesta ja rekisteröitävän painelaitteen rekisteröinnistä, käytön valvojan ja varavalvojan nimeämisestä sekä määräaikaistarkastuksista.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää painelaiterekisteriä painelaitteiden turvallisen käytön valvontaa varten sekä sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt painelaitteet tarkastetaan säädetyin aikavälein ja painelaitteille on nimetty pätevyysvaatimukset täyttävä käytön valvoja.