Painelaitteet - säädökset ja direktiivit

EU:n painelaitedirektiivin sivusto

 

 Painelaitedirektiivi (2014/68/EU), kaikki kielet

 

Vanha painelaitedirektiivi (97/23/EY), kaikki kielet

 

 Yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivi (2014/29/EU) 

 

 

Aerosolidirektiivi (1975/324/ETY) 


Lisää säädöksiä säädöstietokannassa.

Päivitetty 13.2.2018