Maahantuonti ja myynti

 

Maahantuojan ja jakelijan vastuulla on varmistaa, että maahantuotavat ja myytävät painelaitteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset. Maahantuonnin yhteydessä on huomattava mahdollisten kansallisten kieli- ja teknisten erityisvaatimusten täyttyminen. Painelaitteita koskevien vaatimusten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia seurauksia ja merkittäviä kustannuksia.

 

Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta tahoa joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan painelaitteen EU:n markkinoille. Maahantuoja vastaa siitä, että EU:n markkinoille saatettavat laitteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset.

 

Jakelijalla tarkoitetaan tahoa, joka asettaa painelaitteen saataville markkinoilla eli tuo kansallisille markkinoille EU:n alueella valmistetun tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin saatetun laitteen. Jakelijoita ovat myös painelaitteiden vähittäis- ja tukkumyyjät sekä liiketoimintaa harjoittavat käytetyn tavaran kauppiaat, kuten kierrätyskeskukset ja kirpputorit.

 

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, kun se saattaa painelaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Valmistajan velvollisuuksia ei kuitenkaan sovelleta, jos painelaitteen alkuperäinen valmistaja on laatinut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valmistajan nimi ja osoite on ilmoitettu painelaitteessa, painelaitteen pakkauksessa tai painelaitteen mukana olevassa asiakirjassa.

 

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään myös valmistajana, kun se muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

 

Tästä löydät lisätietoa eri tahojen vastuista ja velvollisuuksista.