Pelastustoimen laitteet

Kuva pelastustoiminnasta

Pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007) pelastustoimen laitteilla tarkoitetaan erityisesti paloturvallisuuden kannalta merkittäviä teknisiä laitteita, jotka eivät yleensä kuulu pelastuslaitosten operatiiviseen kalustoon. 

 

Tukesin valvontaan kuuluvia tällaisia laitteita ovat mm. rakennukseen asennettavat palonilmaisulaitteet, sammutus- ja savunpoistolaitteet, alkusammutusvälineistö, kuten käsisammuttimet ja sammutuspeitteet, rakennusten poistumisreittien merkitsemiseen ja valaisemiseen käytettävät tuotteet, tehdasvalmisteiset tulisijat sekä väestönsuojien rakentamisessa ja varustamisessa käytettävät laitteet ja tuotteet.  Laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Laitteiden mukana tulee toimittaa turvallisen käytön kannalta tarpeelliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tiedotteita

Lisää tiedotteita