Käsisammuttimet

Kuva sammuttimista

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia. Sisäasiainministeriön asetuksen (790/2001) mukaan käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella sammuttimeen tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen EN 3
-standardisarjan  tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen erittelyn mukaisia.

 

Käsisammuttimille on mm. seuraavia vaatimuksia:

• sammutetta on oltava vähintään 1 kg
• sammutin voidaan täyttää uudelleen
• sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen.

 

Suomessa myydään vuosittain noin 200 000 käsisammutinta. Markkinoilla olevista käsisammuttimista jauhesammuttimia on n. 83 %, nestesammuttimia eli vesipohjaisia sammuttimia vähän alle 14 % ja hiilidioksidi- eli CO2-sammuttimia pari prosenttia. Käsisammuttimet ovat myös painelaitteita.

 

Maahantuojien ja valmistajien tarkastus- ja huolto-ohjeita käsisammuttimille

Päivitetty 16.2.2018