Palovaroittimet

 

Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Palovaroitin on yleisimmin paristokäyttöinen. Markkinoilla on myös kennokäyttöisiä varoittimia. Palovaroitin voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla.

 

Valtioneuvoston asetuksen (291/2009) mukaan palovaroittimien on täytettävä yhdenmukaistetun tuotestandardin SFS-EN 14604 Palovaroittimet vaatimukset. Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Palovaroittimien vaatimustenmukaisuus osoitetaan EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisella CE-merkinnällä.

 

Sähköverkkoon kytkettyihin uudisasuntoihin on asennettava sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet (YM:n asetus rakennusten paloturvallisuudesta 3/11). Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

  

Päivitetty 22.1.2014