Sammutuslaitteistot

Sammutuslaitteisto on pelastustoimintaa helpottava laitteisto, jonka tarkoituksena on sammuttaa ja/tai rajoittaa havaitsemansa palo. Laitteiston laukeaminen osoitetaan kiinteistöissä akustisin tai optisin merkinannoin. Yleensä hälytystiedot on liitetty myös hätäkeskukseen.


Laitteistot ryhmitellään säädöksissä sprinklerilaitteistoihin, kaasusammutuslaitteistoihin sekä muihin yksilöitävissä oleviin sammutuslaitteistoihin, kuten vesisumulaitteistoihin.

Päivitetty 27.11.2017